Historia

Tokarps koloniförening har sina rötter i den koloniförening som var belägen där Gräshagsskolan ligger idag.

Tokarps koloniområde började planeras 1956 då dåvarande Jönköpings stad upplät ett område för kolonilotter nordväst om järnvägslinjen Jönköping-Ulricehamn. Varje lott omfattade ca 300m² och på området fanns totalt 105 lotter. Arrendeavgiften var då 55:- per år. Koloniområdet har flyttat på sig ett antal gånger och den utformning som är idag invigdes 1 maj 1957 då kolonisterna kallade samman till sitt första sammanträde.

År 1964 beslutades medlemsavgiften till 5:-, och ökade två år senare till 7:50. Förslag om att området skulle inhägnas, toaletter skulle utsättas, torvmull skulle skaffas och besprutning av träd och buskar skulle införas uppkom.

Under åren som gått har flera förändringar skett , den senaste förändringen är att området har fått kommunalt vatten och därmed kunde också sanitetshuset byggas där det finns toaletter och duschar.

Just nu byggs en ny föreningslokal, Paviljongen. Här hittar du fler bilder från bygget.

Sanitetshus