Styrelsen

 

Rolf Högberg, Styrelseordförande

Agneta Rudberg, Kassör

Camilla Grander, Sekreterare

Britt-Marie Fasth, Suppleant

 

Frida Sandahl, vice ordförande